Phần mềm tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024

1. Kế hoạch của UBND tỉnh Phú Thọ về công tác tuyển sinh vào lớp 6 THCS và lớp 10 THPT trên địa bàn tỉnh năm học 2023-2024
2. Hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, năm học 2023-2024
3. Hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo về đăng ký dự thi trực tuyến tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024

Giáo viên đăng nhập phần mềm » Học sinh đăng nhập phần mềm »

Tra cứu điểm thi tuyển sinh

Tra cứu điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2023.

Tra cứu »

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Tra cứu »

Chuyển trường THPT

Dành cho Phòng Giáo dục trung học lập, quản lý hồ sơ chuyển trường học sinh THPT.

Đăng nhập »