Phần mềm tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024

1. Kế hoạch của UBND tỉnh Phú Thọ về công tác tuyển sinh vào lớp 6 THCS và lớp 10 THPT trên địa bàn tỉnh năm học 2023-2024
2. Hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, năm học 2023-2024
3. Hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo về đăng ký dự thi trực tuyến tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024

Hướng dẫn Giáo viên tải danh sách từ cơ sở dữ liệu ngành để nhập vào phần mềm
Hướng dẫn Giáo viên sử dụng phần mềm
Hướng dẫn Học sinh đăng ký dự thi

Clip Hướng dẫn Giáo viên tải danh sách từ cơ sở dữ liệu ngành để nhập vào phần mềm
Clip Hướng dẫn Giáo viên sử dụng phần mềm
Clip Hướng dẫn Học sinh đăng ký dự thi

Đơn đăng ký dự tuyển (Dành cho thí sinh tự do, tuyển thẳng) trường THPT
Đơn đăng ký dự tuyển (Dành cho thí sinh tự do, tuyển thẳng) Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Đơn đăng ký dự tuyển (Dành cho thí sinh tự do, tuyển thẳng) Trường PT DTNT tỉnh Phú Thọ

Thống kê thí sinh đăng ký dự thi đến 17h00 ngày 24/5/2023

Giáo viên đăng nhập phần mềm » Học sinh đăng nhập phần mềm »

Tra cứu văn bằng

Tra cứu bằng tốt nghiệp THPT Sở Giáo dục và Đào tạo cấp từ năm 2010 đến nay.

Tra cứu »

Chuyển trường THPT

Dành cho Phòng Giáo dục trung học lập, quản lý hồ sơ chuyển trường học sinh THPT.

Đăng nhập »

Khảo sát lớp 12 THPT

Phần mềm tổ chức khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 THPT.

Đăng nhập »

Tra cứu điểm thi/khảo sát

Phần mềm tra cứu điểm thi/khảo sát.

Tra cứu »